Mua/Bán

Bạn có thể đặt lệnh từ menu này. Phần trên cùng cung cấp thông tin giá thời gian thực và phần dưới là Phiếu lệnh.

buysell

Bấm vào nút My Faovrite
sẽ chuyển sang cửa sổ Danh sách xem.

MF - BuySell
Đặt lệnh

Ví dụ: Mua 1,000 SAM giá 35.9 KVND.

 1. Chọn loại lệnh Mua hay Bán trong phần Loại lệnh.
 2. Nhập mã chứng khoán trong ô Mã chứng khoán. HOẶC
  Bạn có thể đơn giản nhấp đúp vào
  Giá mua tốt nhất hoặc Giá bán tốt nhất, Mã chứng khoánGiá sẽ được tự động cập nhật vào Phiếu lệnh.
 3. Nhập vào số lượng chứng khoán trong ô Số lượng.
 4. Nhập giá (đơn vị 1000VND) vào ô Giá.
  Order Ticket
 5. Nhấn nút Mua để đặt Lệnh mua hoặc nhấn nút Bán để đặt Lệnh bán.
 6. Hộp thoại xác nhận với tổng số tiền sẽ được hiện ra.
 7. Nhấn nút Xác nhận để đưa lệnh vào hệ thống.
  Order Success
 8. Để xem trạng thái lệnh, nhấn vào Sổ lệnh.
 9. Các lệnh không khớp vào cuối ngày sẽ tự động bị hủy. Những lệnh này sẽ không còn hiệu lực vào ngày giao dịch tiếp theo.

Sửa/Hủy lệnh

Xem phần Sổ lệnh.

Trở về đầu trang

<< Trang trước

Trang chính

Trang sau >>