Đổi mật mã

Bạn có thể đổi mật mã truy cập trong phần menu này.

Change Password

Đổi mật khẩu truy cập

  1. Nhập vào mật mã hiện tại trong ô Mật mã cũ.
  2. Nhập vào mật mã mới trong ô Mật mã mới và ô Xác nhận mật mã. Mật mã mới phải có ít nhất 8 kí tự và cả chữ lẫn số.
  3. Nhấn nút Xác nhận để thực hiện thay đổi.
    Change password success

Trở về đầu trang

<< Trang trước Trang chính Trang sau >>