Thông tin khách hàng

Menu này cung cấp các thông tin cơ bản của khách hàng.

  • Thông tin khách hàng
  • Thông tin liên lạc
  • Thông tin ủy quyền
  • Thông tin Margin

Nhấn nút Refresh để cập nhật lại dữ liệu trong màn hình này.

<< Trang trước Trang chính Trang sau >>