Báo động giá


Menu Báo động giá cho phép bạn theo dõi và được báo động ngay lập tức dựa trên những điều kiện bạn đặt ra. Bạn có thể đặt điều kiện cho 10 mã CK cùng một lúc. Những điều kiện bao gồm:

 • Giá mua

 • Giá bán
 • Giá cuối
 • Khối lượng giao dịch

Limit Alert

Cài đặt báo động giá

Thực hiện những bước sau để cài đặt báo động giá:

Cách 1

 1. Nhấn vào menu con Báo động giá . Màn hình Báo động giá sẽ hiện ra.

 2. Nhấn vào ô Mã CK của mỗi dòng. Nhập vào mã CK mà bạn muốn theo dõi và nhấn Enter . Tên của mã CK đó sẽ hiện ra tương ứng.

  Limit Alert Setting

 1. Đánh vào giá trị của những cột mà bạn muốn theo dõi.

  Cột Ý nghĩa
  Mua <= Báo động khi Giá Mua nhỏ hơn hoặc bằng
  Bán >= Báo động khi Giá Bán lớn hơn hoặc bằng
  Giá cuối <= Báo động khi Giá cuối nhỏ hơn hoặc bằng
  Giá cuối >= Báo động khi Giá cuối lớn hơn hoặc bằng
  KL >= Báo động khi KL giao dịch lớn hơn hoặc bằng

Báo động giá Vi-Trade dùng toán tử HOẶC để kết hợp các điều kiện báo động với nhau cho cùng 1 mã CK.

 1. Chọn cách báo động bằng cách chọn Âm thanh và/hoặc C ảnh báo .

  Lựa chọn Diễn giải
  Âm thanh Nếu chọn, âm thanh sẽ phát ra để báo động.
  Cảnh báo

  Nếu chọn, một của sổ sẽ hiện ra để báo động.

   

Một khi hoàn tất việc đặt các điều kiện, nhấn nút để lưu lại.
Nếu muốn xóa các điều kiện thì bạn dùng nút .

Ngoài ra, Vi-Trade cũng sẽ lưu lại chi tiết các cảnh báo trong cửa sổ DS cảnh báo sđể bạn có thể tham khảo sau.

Breakers

Cách 2

Từ màn hình Xem nhiều cổ phiếu hoặc Mua/Bán , bạn có thể nhấn vào thanh Bid/Offer Bar hoặc thanh Trade Log Bar để đặt các điều kiện báo động. Ngay khi nhấn vào thanh Giá Mua/Giá Bán hoặc thanh Nhật kí giao dịch, Vi-Trade sẽ hiện ra hộp thoại Báo động giá như sau:

Limit Alert Dialog

Trở về đầu trang