Thoát

Để thoát khỏi Vi-Trade, xin làm các bước sau:
  1. Nhấn nút VN button.
  2. Hộp thoại Confirm Logout sẽ hiện ra. Nhấn nút Yes để xác nhận.
    Change password success
<< Trang trước Trang chính Trang sau >>