Danh sách xem

Danh sách xem giúp bạn quan sát giá và các thông tin cơ bản cập nhật đến 25 loại cổ phiếu mà bạn ưa thích. Bạn có thể Thêm, Xoá, hoặc Lưu những cổ phiếu này trong trang Danh sách xem cho những lần truy cập sau.

My Favorite

Thêm cổ phiếu

Đánh tên cổ phiếu vào ô nhập tên cổ phiếu MF symbol box và nhấn Enter hoặc nhấn nút Add.

Nếu danh sách đầy (tối đa là 25 cổ phiếu), một hộp thoại sẽ xuất hiện như sau.

MF is full

Nếu bạn nhập trùng cổ phiếu, một hộp thoại sẽ xuất hiện như sau.

MF - Duplicated Symbol

Nếu bạn nhập sai cổ phiếu, một hộp thoại sẽ xuất hiện như sau.

MF - Invalid instrument

Xóa cổ phiếu
Nhấp chuột vào cổ phiếu để tên cổ phiếu hiện ra trong ô nhập tên cổ phiếu. Sau đó nhấn nút Delete.

Lưu danh sách ưa thích
Một khi bạn kết thúc việc thêm cổ phiếu bạn ưa, nhấn nút Save để Vi-Trade có thể lấy danh sách này cho lần truy cập sau.

Chọn dữ liệu

Bạn có thể thay đổi loại dữ liệu mà bạn muốn xem bằng cách thay đổi các lựa chọn trên thanh công cụ.

MF - Data Selection

Trở về đầu trang

<< Trang trước

Trang chính

Trang sau >>