Chuyển khoản Ngoài HSC

Chức năng này dùng để thực hiện chuyển tiền từ tài khoản giao dịch của khách hàng tại HSC đến tài khoản ngân hàng chỉ định đã đăng ký với HSC.

NHẬP lệnh chuyển tiền

Bước 1: Quý khách đăng nhập vào Vi-Trade và chọn mục Chuyển khoản ngoài HSC tại phần Tài khoản

Bước 2: Quý khách chọn tài khoản ngân hàng thụ hưởng và nhập đầy đủ các thông tin cho yêu cầu chuyển khoản. Chọn “Xác nhận”

Bước 3: Sau khi thông tin chuyển khoản được chấp nhận, quý khách dùng số điện thoại di động đã đăng ký với HSC nhắn tin theo cấu trúc HSC OTP 011CXXXXXX đến 8177 để nhận Mã xác nhận giao dịch.

Bước 4: Khách hàng nhập Mã xác nhận giao dịch vào hệ thống. Chọn Xác nhận.

Hệ thống sẽ thông báo yêu cầu chuyển khoản đã được ghi nhận nếu Mã xác nhận giao dịch hợp lệ.


HỦY lệnh chuyển tiền

Lệnh chuyển tiền của quý khách chỉ có thể được hủy khi trạng thái lệnh là Đang xử lý.

Quý khách hàng có thể theo dõi Trạng thái yêu cầu chuyển khoản của mình trong mục Lưu chuyển tiền mặt và Hủy lệnh bằng cách chọn nút Hủy trong cùng dòng trạng thái.

Trở về đầu trang

<< Trang trước Trang chính Trang sau >>