Phone Code

Bạn có thể thay đổi Phone Code trong phần này.

Order Alert

Thay đổi Phone Code

  1. Nhập vào số mới trong ô Phone Code.
  2. Nhấn vào nút Xác nhận để tiến hành viêc thay đổi.
    Order alert success

Trở về đầu trang

<< Trang trước Trang chính Trang sau >>