Thông báo SMS

Trang này dùng để đăng ký Nhận thông báo qua SMS khi có sự thay đổi liên quan đến tiền, chứng khoán, cổ tức và thực hiện quyền trong tài khoản giao dịch chứng khoán.

Order Alert

Thay đổi các tùy chọn Nhận thông báo SMS

  1. Chọn lựa "Có" hoặc "Không" cho các tùy chọn đăng ký nhận thông báo SMS.
  2. Nhập số điện thoại nhận tin nhắn.
  3. Nhấn Xác nhận để hoàn tất.
    Order alert success

Trở về đầu trang

<< Trang trước Trang chính Trang sau >>