Xếp hạng

Xem xếp hạng 25 cổ phiếu trong ALL , HOSE HNX theo các tiêu chí đã lựa chọn.

Top Ranking

Chọn tiêu chí mong muốn của bạn bằng cách nhấp chuột trái trên danh sách cuộn.

Top Ranking Menu

Khi kết quả xếp hạng xuất hiện, bạn có thể nhấp đôi chuột tại cổ phiếu nào bạn quan tâm để đặt lệnh. Vi-Trade sẽ tự động chuyển sang màn hình Buy/Sell.

Trường dữ liệu

Trường Diễn giải
Giá cuối Giá khớp lệnh gần nhất.
Thay đổi Thay đổi giữa Giá cuối và giá tham chiếu.
%Thay đổi % Thay đổi giữa Giá cuối và giá tham chiếu.
%Dao động % Giữa mức biến động giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong phiên.
Mở Giá mở cửa.
Cao Giá cao nhất trong phiên.
Thấp Giá thấp nhất trong phiên.
Khối lượng Tổng khối lượng giao dịch trong ngày.
Giá trị (K) Tổng giá trị giao dịch trong ngày (ĐVT: 1,000 VNĐ).

Trở về đầu trang